Ποιοτικός Έλεγχος

Ποιοτικός Έλεγχος

Στη μονάδα μας τα ζευγάρια μας λαμβάνουν φροντίδα υψηλής ποιότητας επειδή θέτουμε ποιοτικά όρια ελέγχου και μετράμε τα ποσοστά επιτυχία μας σε μηνιαία βάση. Επιπλέον για να είμαστε πλήρως πιστοποιημένοι αποτελούμε ένα από τα κέντρα εξωσωματικής στην Ελλάδα που έχουν αποκτήσει το ISO 9001:2008.

Κατά τη διάρκεια μιας μακροχρόνιας διαδικασίας, η οποία ξεκίνησε το 2005, η κλινική στο σύνολό της (εργαστηριακό και διοικητικό προσωπικό) εξέτασε προσεκτικά κάθε διαδικασία, έγγραφο και αρχείο που μπορεί να επηρεάζει την εξυπηρέτηση των ασθενών μας.

Ο σκοπός του ISO 9001:2008 είναι να εξασφαλίσει την ικανοποίηση των ασθενών. Το ISO λειτουργεί με δύο τρόπους:

  • απαιτεί την καταγραφή του επιπέδου ικανοποίησης των ασθενών και την ευελιξία της οργάνωσης της μονάδας σε τυχόν αλλαγές που εξυπηρετούν τα ζεύγη.
  • Με αυτό τον τρόπο η οράνωση γίνεται πιο αποδοτική και πιο ανταποδοτική στις προσδοκίες των ασθενών.

Το ISO 9001:2008 παρέχει ένα σύνολο οδηγιών που εξασφαλίζουν ποιοτικές υπηρεσίες και χρησιμοποιούνται από δεκάδες χιλιάδες εταιρείες παγκοσμίως.

ivf iso

Μην αφήνετε το χρόνο να περνάει, κλείστε δωρεάν ραντεβού άμεσα!

Επικοινωνήστε σήμερα με τον Δρα Θάνο Παράσχο!